ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานและทำสัญญาธุรกรรมกิจกรรมภายในงาน “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2020” ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เมื่อทำสัญญาธุรกรรมกิจกรรมภายในงาน จองปลูกสร้างบ้าน มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท (เงินจองนี้จะไม่คืนให้กับลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) ต่อยอดขาย 1,000,000 บาทต่อ 1 ยูนิต ต่อ 1 สัญญาจอง รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ (เศษเกินกว่า 5 แสนบาท รับคูปองการจับรางวัลเพิ่ม 1 ใบ) โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในงาน เพื่อลุ้นรับรางวัล ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 23 กันยายน 2563) จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 28,800 บาท รวม 4 ครั้ง รวม 4 รางวัล รวม 115,200 บาท