ผู้ร่วมรายการ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.aict.co.th พิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ อายุ อาชีพ เพื่อร่วมประมูลสินค้าออนไลน์ รถยนต์,รถจักรยายนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ผ่าน Online E-Auction โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Online E-Auction ประมูลออนไลน์ ได้รับ 1 คะแนน 2. ผู้ที่ลงทะเบียนชนะการประมูลออนไลน์พร้อมโอนเงินมัดจำ ได้รับ 2 คะแนน 3. ผู้ที่ชนะการประมูลรถจักรยานยนต์ ได้รับ 3 คะแนน ต่อคัน 4. ผู้ที่ชนะการประมูลรถยนต์ หรือ เครื่องจักรกลการเกษตร ได้รับ 10 คะแนน ต่อคัน (คะแนน คือ เหรียญดิจิตอลหรือคะแนน ในระบบของมูลค้าแต่ละราย) โดยลูกค้าสามารถเช็คคะแนนได้เองผ่านระบบออนไลน์ และนำคะแนน มาแลกรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ เพื่อลุ้นรับรางวัล (โดยไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการลงทะเบียนทั้งสิ้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะ เวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-ชื่อสกุล ของลูกค้าทุกคน จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษชิ้นเดียวกันตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ และรวบรวมชิ้นส่วนชิงรางวัล ที่ผู้ร่วมรายการส่งมาทั้งหมดจับรางวัล ของรางวัล รถยนต์ “Mitsuoka” ( เครื่องยนต์ 1998 ซีซี ) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสอง “Mitsuoka” 2 เพลา 4 ล้อ รุ่นปี 2011 เลขเครื่องยนต์ LF11171726 เชื้อเพลิง เบนซิน รับประกันการใช้งานพร้อมซ่อมแซมระยะเวลา 1 ปี) รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท