ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร “The 1” เมื่อซื้อสินค้า ณ ร้านไทวัสดุทุกสาขา และ ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, คูปองเงินสด และบัตรเครดิตใช้เป็นส่วนลดหลังหักมูลค่าส่วนลดแล้ว พร้อมแสดงบัตรสมาชิก “The 1” ครบทุกๆ 1,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ให้ลูกค้าเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2536 กำหนดจับรางวัลวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 235,000 บาท รวม 235,000 บาท รางวัลที่ 2 IPHONE11 Pro Max 256GB จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 45,900 บาท รวม 459,000 บาท รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “ไทวัสดุ” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด) จำนวน 110 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 550,00 บาท รวม 121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,244,000 บาท