ลูกค้าทั่วไปที่ตกลงซื้อและออกรถคันใหม่ หรือ นำรถเข้ามาใช้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ ซื้อประกันภัย ที่ วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ 4 สาขา ได้แก่ สาขาแจ้งวัฒนะ หรือ สาขาหนองแขม หรือ สาขาบางกอกน้อย หรือ สาขาปากเกร็ด เมื่อท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ใบเสร็จรับเงิน (ไม่กำหนดราคา) รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มรายการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 106 รางวัล รวมมูลค่า 1,054,360 บาท