ลูกค้าทั่วไปที่ซื้ออะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมาย “GSP” ได้แก่ หัวเพลา เพลาขับทั้งเส้น และดุมล้อ และอุปกรณ์อื่นๆ ทุกชนิด ทุกประเภทสามารถร่วมสนุกได้โดย ให้ลูกค้าเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อู่ซ่อมหรือศูนย์บริการ และชื่อร้านค้าที่จำหน่ายลงในใบรับประกันสินค้าให้ครบถ้วนชัดเจน ส่งมายังบริษัท ที เอส วี แลนด์ 1990 จำกัด เลขที่ 45/8-9 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อลุ้นรับรางวัล รางวัลที่ 1 รถยนต์ NISSAN “ALMERA” 1.0 S CVT จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 499,000 บาท รวมทั้งสิ้น 998,000 บาท รางวัลที่ 2 รถมอเตอร์ไซค์ HONDA รุ่น “WAVE 110i” จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 40,500 บาท รวมทั้งสิ้น 405,000 บาท รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สตางค์ (ราคาทอง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์2563) จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 23,700 บาท รวมทั้งสิ้น 237,000 บาท รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์(ราคาทอง ณ วันที่13 กุมภาพันธ์2563) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 11,850 บาท รวมทั้งสิ้น 237,000 บาท รวมทั้งสิ้น 42 รางวัล รวมมูลค่า 1,877,000 บาท