ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โน้ตบุ้ค,ออลอินวัน ที่มี CPU AMD ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “เลอโนโว (Lenovo)” จากตัวแทนจำหน่าย เลอโนโว อย่างเป็นทางการ จำนวน 11 บริษัท เมื่อชำระค่าสินค้า จำนวน 1 ใบเสร็จรับเงิน (ไม่กำหนดราคา) รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ให้ลูกค้าเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการตัวแทนจำหน่าย เพื่อลุ้นรับรางวัล รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 12,125 บาท รวมมูลค่า 72,750 บาท รางวัลที่ 2 เสื้อยืด “เลอโนโว” จำนวน 76 รางวัล ๆ ละ 200 รวมมูลค่า 15,200 บาท รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้า “เลอโนโว” จำนวน 76 รางวัล ๆ ละ 125 บาท รวมมูลค่า 9,500 บาท สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 กองที่ 2 ถึง ครั้งที่ 9 กองที่ 9 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 12,125 บาท รวม 8 ครั้ง รวม 16 รางวัล รวมมูลค่า 194,000 บาท รางวัลที่ 2 เสื้อยืด “เลอโนโว” จำนวนครั้งละ 28 รางวัล ๆ ละ 200 บาท รวม 8 ครั้ง รวม 224 รางวัล รวมมูลค่า 44,800 บาท รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้า “เลอโนโว” จำนวนครั้งละ 28 รางวัล ๆ ละ 125 บาท รวม 8 ครั้ง รวม 224 รางวัล รวมมูลค่า 28,000 บาท รวม 464 รางวัล รวมมูลค่า 266,800 บาท (สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด) รวม 622 รางวัล รวมมูลค่า 364,250 บาท