ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า “Kay Berry” จากร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป สามารถร่วมสนุกได้โดย เขียนรายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ลงบนกล่อง “Kay Berry” ให้ครบถ้วนชัดเจนสามารถอ่านออกได้ ใสซองติดแสตมป์ ส่งมาที่ ตู้ ป.ณ.28 ปณฝ.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10224 เพื่อลุ้นรับรางวัล (ส่งชิ้นส่วนภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีกำหนดจับรางวัล 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 2 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 4 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 5 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 6 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 7 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. กำหนดจับวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 1 มีดังนี้ ผลิตภัณฑ์ครีม Kay berry “Seven Plus Cream” 250 กรัม จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 3,430 บาท รวมทั้งสิ้น 24,010 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 24,010 บาท ครั้งที่ 2 มีดังนี้ ทีวี LG TV HD LED (32", Smart) รุ่น 32 LM630BPTB.ATM จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 9,299 บาท รวมทั้งสิ้น 65,093 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 65,093 บาท ครั้งที่ 3 มีดังนี้ Apple Watch Series 3 GPS+Celular พร้อมสายแบบ Sport Band จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 9,900 บาท รวมทั้งสิ้น 69,300 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 69,300 บาท ครั้งที่ 4 มีดังนี้ สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง (ราคาทอง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562) จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 11,000 บาท รวมทั้งสิ้น 77,000 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 77,000 บาท ครั้งที่ 5 มีดังนี้ IPad รุ่น 10.2 นิ้ว Wi-Fi + Cellular ความจุ 32 GB จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 15,400 บาท รวมทั้งสิ้น 107,800 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 107,800 บาท ครั้งที่ 6 มีดังนี้ กล้อง Lumix Gf10 จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 15,900 บาท รวมทั้งสิ้น 111,300 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 111,300 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ครั้งที่ 7 มีดังนี้ IPhone 11 Pro ความจุ 64 GB จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 35,900 บาท รวมทั้งสิ้น 251,300 บาท รวม 7 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 251,300 บาท