ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร “The 1” เมื่อซื้อสินค้ากลุ่ม โครงสร้าง เหล็ก ปูน บอร์ดชีท ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว สี แบรนด์ที่ร่วมรายการ ภายในร้านไทวัสดุทุกสาขา เมื่อท่านชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, คูปองเงินสด และบัตรเครดิตใช้เป็นส่วนลดหลังหักมูลค่าส่วนลดแล้ว พร้อมแสดงบัตรสมาชิก “The 1” ครบทุก ๆ 1,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (รวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) สามารถร่วมสนุกได้โดย ลงทะเบียนรายการ ด้วยวิธีการส่ง SMS ดังนี้ พิมพ์ REGT*หมายเลขบัตรประชาชน*หมายเลขสมาชิกThe1(10หลัก) ตัวอย่างเช่น REGT*1101234567890*8001234567 • ลูกค้าAIS ส่งมาที่ 4514769 • ลูกค้าDTAC ส่งมาที่1616769 • ลูกค้าTRUE-H ส่งมาที่4514769 แล้วกดโทรด้วยหมายเลข *769*176*5# * จึงลงทะเบียนเสร็จสิ้น รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล (โดยมีค่าบริการส่ง SMS ลงทะเบียน ในราคาปกติ 3 บาท และไม่มีการแบ่งค่าบริการกับฝ่ายใดทั้งสิ้น) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าสมาชิกบัตร “The 1” ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกคนจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ บัตรกำนัล “ไทวัสดุ” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดร้านไทวัสดุทุกสาขา) จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท