“เที่ยววัน ธรรมดา ราคา SHOCK โลก” สามารถเข้าร่วมได้โดย ล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก.com ลงทะเบียนโดย พิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ emailaddress และเลือกเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณที่ชื่อชอบ จำนวน 1 เส้นทาง พร้อมแชร์กิจกรรมลงบน Facebook ของตนเอง และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล  โดยเริ่มรายการระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ-ชื่อสกุล emailaddress ของผู้ร่วมสนุกทุกคนที่ลงทะเบียน และปฏิบัติตามเงื่อนไข จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลที่พัก “โรงแรมดาราเทวี” จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 3 วัน 2 คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย” จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 80,538 บาท รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลที่พัก “โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท” จังหวัด ระนอง จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 14,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28,000 บาทรวม 3 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 108,538 บาท  รางวัล ครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 6 มีดังนี้ จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวม 4 ครั้ง รวม 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท  รวม 4 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 126,538 บาท