รายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าของ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ และ เพาเวอร์บาย ภายใน งาน “baan&BEYOND Expo ครั้งที่ 2/2019 คุ้ม 3” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ยกเว้น สินค้าลดล้างสต๊อก Hot Price สินค้าลดราคาพิเศษของเพาเวอร์บาย สินค้าตัวโชว์ สินค้านาทีทองของเพาเวอร์บาย และชำระค่าบริการทุกชนิด) เมื่อท่านชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, คูปองเงินสด และบัตรเครดิตใช้เป็นส่วนลดหลังหักมูลค่าส่วนลดแล้ว ครบทุก ๆ 5,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ คุ้ม3 : ชิงโชคลุ้นรับแพคเกจทัวร์ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น) 2. ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าของ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ และ เพาเวอร์บาย ภายใน งาน “baan&BEYOND Expo ครั้งที่ 2/2019 คุ้ม 4” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ยกเว้น สินค้าลดล้างสต๊อก Hot Price สินค้าลด ราคาพิเศษของเพาเวอร์บาย สินค้าตัวโชว์ สินค้านาทีทองของเพาเวอร์บาย และชำระค่าบริการทุกชนิด) เมื่อท่านชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, คูปองเงินสด และบัตรเครดิตใช้เป็นส่วนลดหลังหักมูลค่าส่วนลดแล้ว ครบทุก ๆ 3,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ คุ้ม 4 ชิงโชคลุ้น สร้อยคอทองคำ และ ไมโครเวๆ) ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาลงทะเบียนรับคูปองชิงรางวัลได้ ณ จุดบริการภายใน งาน ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชื่อ – ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน ใส่กล่องรับชิ้นส่วนให้ตรงประเภท กล่องที่ 1 กล่องคุ้ม 3 และ กล่องที่ 2 กล่องคุ้ม 4 (แยกกัน) ณ จุดบริการภายในงานที่กำหนด เพื่อลุ้นรับรางวัล ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนคูปองชิงรางวัลของลูกค้าทุกคนที่ส่งมาทั้งหมด สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลกล่องคุ้ม 4 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ (ราคา ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวนครั้งละ 6 รางวัล ๆ ละ 5,425 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 12 รางวัล มูลค่ารวม 65,100 บาท รางวัลที่ 2 ไมโครเวฟ TOSHIBA ขนาด 20 ลิตร รุ่น ER-SM20(W) จำนวนครั้งละ 12 รางวัล ๆ ละ 1,990 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 24 รางวัล มูลค่ารวม 47,760 บาท รวม 36 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 112,860 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลกล่องคุ้ม 3 ครั้งที่ 3 มีดังนี้ แพคเกจทัวร์ “กรุงเทพ – ญี่ปุ่น” เมืองฮาโกดาเตะ ฮอกไกโด” จำนวน 6 วัน 4 คืน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 71,800 บาท มูลค่ารวม 143,600 บาท