ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ ทุกชนิดทุกประเภทที่ “ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” พระราม 2 เมื่อท่านชำระค่าสินค้ามูลค่าครบทุก 3,000 บาท สามารถร่วมสนุกได้โดย เขียนรายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลงด้านหลังใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการ เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1 การ์ดทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์ จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 10,375 บาท รวม 11 ครั้ง รวม 11 รางวัล รวมทั้งสิ้น 114,125 บาท รางวัลที่ 2 การ์ดทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ จำนวนครั้งละ 4 รางวัล ๆ ละ 5,262.50 บาท รวม 11 ครั้ง รวม 44 รางวัล รวมทั้งสิ้น 231,550 บาท รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “ATC Voucher” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด) จำนวนครั้งละ 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวม 11 ครั้ง รวม 110 รางวัล รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “ATC Voucher” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด) จำนวนครั้งละ 20 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 11 ครั้ง รวม 220 รางวัล รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4, 9 และ 14 มีดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 102,250 บาท รวม 3 ครั้ง รวม 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 306,750 บาท รางวัลที่ 2 การ์ดทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวนครั้งละ 4 รางวัล ๆ ละ 20,600 บาท รวม 3 ครั้ง รวม 12 รางวัล รวมทั้งสิ้น 247,200 บาท รวม 15 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 553,950 บาท  สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 15 มีดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 204,500 บาท รวม 204,500 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 204,500 บาท

รวของรางวัลทั้งสิ้น 401 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,324,125 บาท