“เบทาโกร ซิ่งแจกจริง รวยติดล้อปี2”

ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ไส้กรอก แฮม เบคอน ลูกชิ้นและ ไก่ยอ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “BETAGRO” เบทาโกร บีวัน บีฟู้ด กระต๊าก และซะดั๊บอะยัม ชนิดใดขนาดใดก็ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถร่วมสนุกได้โดย ลอกสติกเกอร์บนผลิตภัณฑ์ แปะลงสมุดสะสมสติกเกอร์ให้ครบ 5 ดวง (รับสมุดสะสมได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งจะมีข้อมูลร้านค้าที่ร่วมรายการอยู่ด้วย) พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ – ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนสมุดสะสมสติกเกอร์ ให้ครบถ้วนชัดเจนสามารถอ่านออกได้ ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้านค้า ที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรับรางวัล

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง “Honda Wave110i” จำนวนครั้งละ 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 20 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,600,000 บาท รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) จำนวนครั้งละ 10 รางวัล ๆ ละ 20,220 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 20 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 404,400 บาท รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,004,400 บาท