“สุดจัดกะรัตบอก”

จับชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ต่อไป ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสุขภัณฑ์กะรัต หรือ ก๊อกน้ำแองเกิลฟิลด์ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “KOHLER” ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป เมื่อท่านชำระค่าสินค้าครบทุก 3,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชื่อ – ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจนสามารถอ่านออกได้ ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการ เพื่อลุ้นรับรางวัล ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนคูปองชิงรางวัลของลูกค้าทุกคน

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ “Yamaha QBIX” จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 52,500 บาท รวม 105,000 บาท รางวัลที่ 2 โทรทัศน์ “LG 60UK6200PTA” จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 17,526.60 บาท รวม 52,579.80 บาท รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy JB”32 GB จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 5,800 บาท รวม 58,000 บาท รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 25 สตางค์ (ราคา ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 5,800 บาท รวม 58,000 บาท รวม 20 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น248,027.5 บาท รวม 38 รางวัล รวม 426,028.50 บาท