ลูกค้าสมาชิกบัตร “The 1” ที่ซื้อสินค้ากลุ่ม เหล็ก หลังคา ปูน อิฐ ที่ร้าน ไทวัสดุทุกสาขา รวม 46 สาขา เมื่อท่านชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, คูปองเงินสด และบัตรเครดิตใช้เป็นส่วนลดหลังหักมูลค่าส่วนลดแล้ว ครบทุก 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวัน) รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้าสมาชิกบัตร “The 1” รถจักรยานยนต์ “New Yamaha YZF-R15”จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 98,500 บาท รวม 3 ครั้ง รวม 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 295,500 บาท