ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ของบริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด “SHARP” ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไป สามารถร่วมสนุกได้โดย การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.th.sharp/cny พิมพ์ ชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และเลขที่ใบรับประกันของสินค้า รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขที่ใบรับประกันของสินค้า เพื่อลุ้นรับรางวัล (โดยไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการลงทะเบียนทั้งสิ้น) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ “กรุงเทพ-ไทเป” สายการบิน Eva Airจำนวน 15 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท บาท รวม 450,000 บาท (เฉพาะตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Eva Air ชั้นประหยัด เท่านั้นไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น