ผู้ร่วมรายการคือ ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “MWA onMobile” ของการประปานครหลวง รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์ (โดยไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการลงทะเบียนทั้งสิ้น) เริ่มรายการระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมสนุกทุกคนที่ลงทะเบียนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “MWA สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 มีดังนี้ โทรศัพท์มือถือ “Samsung Note9” 128GB จำนวน ครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 33,900 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 67,800 บาท สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 มีดังนี้ โทรศัพท์มือถือ “Apple iPhone XS” 128GB จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 34,900 บาท รวมทั้งสิ้น 34,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 34,900 บาท