ที่ตั้ง :  เลขที่ 195 ถ. รัตนาธิเบศร์  

            ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี 

            จ.  นนทุบุรี  11000

แฟกซ์ :  02 - 001 - 7635

มือถือ  :  081 - 551 - 3138    ( วีระพงศ์  )

เว็บไซต์ :  luckyfirst.co.th      

Email    : info@luckyfirst.co.th